Dự đoán kết quả xổ số

Dự đoán kết quả xổ số chính xác và cập nhật kêt quả xổ số nhanh nhất

Soi cầu lô đề - Lô gan miền bắc

♠ Posted by Xổ Số Vui
Hôm nay có cặp lô ngày 676  và em lô gan 74 mời Ae xơi. Hy vọng về cả 3 em, mỗi em 2 nháy nhỉ :) Trúng được cả xe lần hàng nhé =))
 soi cau lo

Soi cầu lô gan 74 
Đặc biệt 50270
Giải nhất 59719
Giải nhì 86532 - 74308
Giải ba 61479 - 12004 - 84400 - 88760
54353 - 96723
Giải tư 7913 - 1030 - 5916 - 2012
Giải năm 0259 - 1375 - 2345 - 0130
9249 - 9929
Giải sáu 630 - 896 - 944
Giải bảy 31 - 03 - 02 - 91

Soi cầu lô 676
Đặc biệt 50270
Giải nhất 59719
Giải nhì 86532 - 74308
Giải ba 61479 - 12004 - 84400 - 88760
54353 - 96723
Giải tư 7913 - 1030 - 5916 - 2012
Giải năm 0259 - 1375 - 2345 - 0130
9249 - 9929
Giải sáu 630 - 896 - 944
Giải bảy 31 - 03 - 02 - 91


Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 82 ra ngày 10/12/2014 đến ngày 20/12/2014 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 56 ra ngày 10/12/2014 đến ngày 20/12/2014 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 88 ra ngày 10/12/2014 đến ngày 20/12/2014 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 98 ra ngày 10/12/2014 đến ngày 20/12/2014 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 26 ra ngày 10/12/2014 đến ngày 20/12/2014 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 22 ra ngày 09/12/2014 đến ngày 20/12/2014 vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số 48 ra ngày 09/12/2014 đến ngày 20/12/2014 vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số 07 ra ngày 09/12/2014 đến ngày 20/12/2014 vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số 15 ra ngày 08/12/2014 đến ngày 20/12/2014 vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số 46 ra ngày 05/12/2014 đến ngày 20/12/2014 vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số 50 ra ngày 04/12/2014 đến ngày 20/12/2014 vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số 21 ra ngày 03/12/2014 đến ngày 20/12/2014 vẫn chưa ra là 17 ngày
Cặp số 74 ra ngày 29/11/2014 đến ngày 20/12/2014 vẫn chưa ra là 21 ngày

Loto
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày gan cực đại
25 19 15 27 22 26 24 28 18 22 27 21 21 25 23 17 20 19 23 17
Loto
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày gan cực đại
25 21 21 22 22 24 20 24 24 13 28 38 23 20 22 23 25 22 22 38
Loto
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày gan cực đại
18 16 24 19 14 34 28 27 23 19 21 23 18 23 14 23 18 30 16 16
Loto
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày gan cực đại
25 35 18 26 16 17 29 23 19 26 30 24 18 28 21 24 25 25 22 16
Loto
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày gan cực đại
20 23 21 17 29 25 16 23 21 23 23 25 23 23 24 27 26 20 18 19

Soi cầu lô và nhận định lô gan ngày 20/12

♠ Posted by Thuy Cuong
Soi cầu lô và nhận định lô ngày 20/12/2014. Con nào cũng sáng cả, mình sẽ BTL 57 còn lại lót 3 em kia. Chúc Ae may mắn !
Ae nhớ đến giờ quay xổ số vào đây cùng xem trực tiếp cho xôm nhé.

Đề tổng 0.5

Soi cầu lô gan 15
Đặc biệt 98712
Giải nhất 69595
Giải nhì 91119 - 46734
Giải ba 02090 - 17606 - 88076 - 37901
07418 - 32834
Giải tư 6278 - 0697 - 8870 - 4190
Giải năm 6016 - 1028 - 5902 - 1723
4577 - 4151
Giải sáu 842 - 279 - 534
Giải bảy 72 - 93 - 59 - 95

Soi cầu lô gan 74 Hôm nay chạm Max
Đặc biệt 98712
Giải nhất 69595
Giải nhì 91119 - 46734
Giải ba 02090 - 17606 - 88076 - 37901
07418 - 32834
Giải tư 6278 - 0697 - 8870 - 4190
Giải năm 6016 - 1028 - 5902 - 1723
4577 - 4151
Giải sáu 842 - 279 - 534

Giải bảy 72 - 93 - 59 - 95

Soi cầu lô 757
Đặc biệt 98712
Giải nhất 69595
Giải nhì 91119 - 46734
Giải ba 02090 - 17606 - 88076 - 37901
07418 - 32834
Giải tư 6278 - 0697 - 8870 - 4190
Giải năm 6016 - 1028 - 5902 - 1723
4577 - 4151
Giải sáu 842 - 279 - 534
Giải bảy 72 - 93 - 59 - 95


c cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 22 ra ngày 09/12/2014 đến ngày 19/12/2014 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 48 ra ngày 09/12/2014 đến ngày 19/12/2014 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 44 ra ngày 09/12/2014 đến ngày 19/12/2014 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 07 ra ngày 09/12/2014 đến ngày 19/12/2014 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 15 ra ngày 08/12/2014 đến ngày 19/12/2014 vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số 46 ra ngày 05/12/2014 đến ngày 19/12/2014 vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số 50 ra ngày 04/12/2014 đến ngày 19/12/2014 vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số 21 ra ngày 03/12/2014 đến ngày 19/12/2014 vẫn chưa ra là 16 ngày
Cặp số 74 ra ngày 29/11/2014 đến ngày 19/12/2014 vẫn chưa ra là 20 ngày
Cặp số 13 ra ngày 28/11/2014 đến ngày 19/12/2014 vẫn chưa ra là 21 ngày

Loto
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày gan cực đại
25 19 15 27 22 26 24 28 18 22 27 21 21 25 23 17 20 19 23 17
Loto
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày gan cực đại
25 21 21 22 22 24 20 24 24 13 28 38 23 20 22 23 25 22 22 38
Loto
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày gan cực đại
18 16 24 19 14 34 28 27 23 19 21 23 18 23 14 23 18 30 16 16
Loto
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày gan cực đại
25 35 18 26 16 17 29 23 19 26 30 24 18 28 20 24 25 25 22 16
Loto
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày gan cực đại
20 23 21 17 29 25 16 23 21 23 23 25 23 23 24 27 26 20 18 19

Nhận định và soi cầu lô ngày 19/12

♠ Posted by Xổ Số Vui
Nhận định và soi cầu lô ngày 19/12/2014
- Lô gan hôm nay phang 15

Soi cầu lô gan: 15
Đặc biệt 05919
Giải nhất 92209
Giải nhì 38594 - 81119
Giải ba 13934 - 83506 - 55172 - 55741
20111 - 58779
Giải tư 5684 - 6837 - 0927 - 5103
Giải năm 7300 - 7587 - 6904 - 0166
2380 - 3837
Giải sáu 455 - 147 - 073
Giải bảy 43 - 67 - 68 - 70


- Lô ngày :
BT: 81 - Lót 18

Soi cầu lô: 181
Đặc biệt 05919
Giải nhất 92209
Giải nhì 38594 - 81119
Giải ba 13934 - 83506 - 55172 - 55741
20111 - 58779
Giải tư 5684 - 6837 - 0927 - 5103
Giải năm 7300 - 7587 - 6904 - 0166
2380 - 3837
Giải sáu 455 - 147 - 073
Giải bảy 43 - 67 - 68 - 70

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 15 ra ngày 08/12/2014 đến ngày 18/12/2014 vẫn chưa ra là 10 ngày
Cặp số 93 ra ngày 06/12/2014 đến ngày 18/12/2014 vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số 46 ra ngày 05/12/2014 đến ngày 18/12/2014 vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số 50 ra ngày 04/12/2014 đến ngày 18/12/2014 vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số 21 ra ngày 03/12/2014 đến ngày 18/12/2014 vẫn chưa ra là 15 ngày
Cặp số 74 ra ngày 29/11/2014 đến ngày 18/12/2014 vẫn chưa ra là 19 ngày
Cặp số 13 ra ngày 28/11/2014 đến ngày 18/12/2014 vẫn chưa ra là 20 ngày

Loto
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày gan cực đại
25 19 15 27 22 26 24 28 18 22 27 21 21 25 23 17 20 19 23 17
Loto
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày gan cực đại
25 21 21 22 22 24 20 24 24 13 28 38 23 20 22 23 25 22 22 38
Loto
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày gan cực đại
18 16 24 19 14 34 28 27 23 19 21 23 18 23 14 23 18 30 16 16
Loto
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày gan cực đại
25 35 18 26 16 17 29 23 19 26 30 24 18 28 20 24 25 25 22 16
Loto
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày gan cực đại
20 23 21 17 29 25 16 23 21 23 23 25 23 23 24 27 26 20 18 19

Dự đoán xổ số miền bắc - Tổng 3.8

♠ Posted by Clip HOT
Soi cầu đề ngày thứ 5 - Kết tổng 3.8 - lót bộ 15

Cầu đê 1/
70121 24077 75090 51987 23832 57052 42136
46745 22951 97389 39122 60804 23315 26443
03334 18320 75935 49293 08111 92386 14624
26001 50800 54396 45497 10491 41632 14165
86156 83139 92630 66759 11443 37766 38713
03839 96312 28583 89055 96621 84860 81372
03601 64906 86342 91254 41770 13256 62771
92384 99954 21089 25765 42851 81477 23411 
42354 10896 38477 04225 55145 62292 37305
77706 98606 13038 15446 47897 73172 83219
77267 96154 78196 94868 83532 21736 70173
72851 30739 06810 36439 36219 21759 59763
10556 96781 76145 66465 29380 02187 16777
00396 53241 70782 20363 64123 81952 76442
17338 25952 25436 xxxxx


Soi cầu lô - Lô gan miền bắc

♠ Posted by Clip HOT
Lô ngày kết cặp 979  to tiền em 79 nhé - Lô gan miền bắc vẫn phang em 74

Soi cầu lô: 797
Đặc biệt 52436
Giải nhất 78253
Giải nhì 51470 - 35297
Giải ba 95424 - 72299 - 40481 - 29589
41391 - 46762
Giải tư 3179 - 2417 - 8975 - 1502
Giải năm 6212 - 4571 - 4830 - 5058
9868 - 1114
Giải sáu 501 - 714 - 228
Giải bảy 33 - 36 - 31 - 19

Soi cầu lô gan 74
Đặc biệt 52436
Giải nhất 78253
Giải nhì 51470 - 35297
Giải ba 95424 - 72299 - 40481 - 29589
41391 - 46762
Giải tư 3179 - 2417 - 8975 - 1502
Giải năm 6212 - 4571 - 4830 - 5058
9868 - 1114
Giải sáu 501 - 714 - 228
Giải bảy 33 - 36 - 31 - 19

Các cặp số loto chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 93 ra ngày 06/12/2014 đến ngày 17/12/2014 vẫn chưa ra là 11 ngày
Cặp số 46 ra ngày 05/12/2014 đến ngày 17/12/2014 vẫn chưa ra là 12 ngày
Cặp số 50 ra ngày 04/12/2014 đến ngày 17/12/2014 vẫn chưa ra là 13 ngày
Cặp số 21 ra ngày 03/12/2014 đến ngày 17/12/2014 vẫn chưa ra là 14 ngày
Cặp số 74 ra ngày 29/11/2014 đến ngày 17/12/2014 vẫn chưa ra là 18 ngày
Cặp số 13 ra ngày 28/11/2014 đến ngày 17/12/2014 vẫn chưa ra là 19 ngày
Loto
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày gan cực đại
25 19 15 27 22 26 24 28 18 22 27 21 21 25 23 17 20 19 23 17
Loto
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày gan cực đại
25 21 21 22 22 24 20 24 24 13 28 38 23 20 22 23 25 22 22 38
Loto
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày gan cực đại
18 16 24 19 14 34 28 27 23 19 21 23 18 23 14 23 18 30 16 16
Loto
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày gan cực đại
25 35 18 26 16 17 29 23 19 26 30 24 18 28 20 24 25 25 22 16
Loto
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày gan cực đại
20 23 21 17 29 25 16 23 21 23 23 25 23 23 24 27 26 20 18 19